Tips: enkät om behov av juridisk rådgivning

Funktionsrätt Sverige har ambitionen att starta upp en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättningar genom ett Arvsfondsprojekt. De är därför intresserade av att få veta hur stort behovet av juridisk rådgivning är. De har utformat en kort enkät som tar ca 5 min att fylla i. Deadline för att fylla i enkäten är måndagen 16/12.

Besvara enkäten här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!