Tema 2020: Funktionsrättigheter

Siluett av en person som gör ett glädjeskutt!
Dags att avslöja vårt tema för 2020: Funktionsrättigheter! Det handlar om rätten att delta i samhället på lika villkor. Till exempel en jämlik hälso-och sjukvård, en fungerande kollektivtrafik och en inkluderande arbetsmarknad. Under 2020 kommer Funktionsrätt Stockholms län att arbeta för att Region Stockholm ska bli funktionsrätt!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!