Tema 2020: Funktionsrättigheter

Siluett av en person som gör ett glädjeskutt!
Dags att avslöja vårt tema för 2020: Funktionsrättigheter! Det handlar om rätten att delta i samhället på lika villkor. Till exempel en jämlik hälso-och sjukvård, en fungerande kollektivtrafik och en inkluderande arbetsmarknad. Under 2020 kommer Funktionsrätt Stockholms län att arbeta för att Region Stockholm ska bli funktionsrätt!