Nytt år, nytt tema!

Ett barn på en snabb pulkafärd
Nu kör vi!

Nu är vi tillbaka efter helgstängningen och kör igång igen! Vårt tema för 2020 är Funktionsrättigheter, det vill säga rätten att delta i samhället på lika villkor oavsett funktionsvariation. Under 2020 kommer Funktionsrätt Stockholms län att arbeta för att Region Stockholm ska bli funktionsrätt!

Även mötesåret har dragit igång, allt är inte färdigplanerat än, men vi uppdaterar med mötestider allt eftersom, se länkarna nedanför. God fortsättning!

Årets möten för förtroendevalda.

Seminarier våren 2020.