Uppstartsmöte inför Järvaveckan!

Järvaveckans blå och rosa entréskylt

Nu sparkar vi igång planeringen inför Järvaveckan 2020! Missa inte uppstartsmötet den 23 januari!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!