Skicka in nomineringar och motioner!

en grupp löpare i färglada kläder
En annan slags motion…

Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte 2020 hålls den 18 maj. Inför det behöver vi få in motioner samt nomineringar till styrelsen!

  • Motionerna behöver vi senast den 29 februari 2020.
  • Nomineringar av ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns styrelse behöver vi senast den 15 mars.

Se nedan den nuvarande styrelsens sammansättning och vilka som är i tur att avgå.

Skicka via e-post till info@funktionsrattstockholmslan.se eller med vanligt brev till Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm.

Ordinarie ledamöter: väljs för en period av 2 år

Annika Hässler, ordförande R I tur att avgå
Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande SSDF Ett år kvar
Lennart Håwestam, 2:e vice ordförande RSMH Ett år kvar
Maj-Britt Lind FUB I tur att avgå
Kristina Törnblom Neuro I tur att avgå
Judith Berntsson AASL I tur att avgå
Bernd Priemer HiSL Ett år kvar

Ersättare: väljs för en period av 1 år

Anita Örum FSDB I tur att avgå
Eva Flygare Wallén FUB I tur att avgå
Anita Haller HL I tur att avgå

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!