Internationella epilepsidagen 10 februari

Internationella epilepsidagen
Den 10 februari finns Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm på plats med informatörer, material och bokbord i entréerna på Södersjukhuset, Karolinska Huddinge och Karolinska Solna/ALB. Dagen uppmärksammas tillsammans med epilepsimottagningarna på Sachsska barnkliniken, Karolinskas vuxenmottagningar och barnmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Missa inte det!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!