Världsepilepsidagen 10 feb

81 000 svenskar har epilepsi
På Världsepilepsidagen den 10 februari 2020 finns det 50 miljoner skäl att tala om epilepsi. Den internationella epilepsirörelsen arrangerar då Världsepilepsidagen för att uppmärksamma behoven av ökad kunskap, mer resurser till forskning och bättre livskvalitet för de 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi, varav 81 000 i Sverige.

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm finns på plats den 10 februari, med informatörer, material och bokbord, i entréerna på Södersjukhuset, Karolinska Huddinge och Karolinska Solna/ALB. Dagen uppmärksammas tillsammans med epilepsimottagningarna på Sachsska barnkliniken, Karolinskas vuxenmottagningar och barnmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Välkommen förbi!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!