Nu finns vi på Instagram!

AH
Har du sett att vi finns på Instagram nu? Följ oss här:

https://www.instagram.com/funktionsrattstockholmslan/

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!