Informationsträff om kortkurser

Ädelfors folkhögskolas logoÄdelfors folkhögskola bjuder in medlemsföreningarna i Funktionsrätt Stockholms län på en informationsträff. Observera att det är Ädelfors folkhögskola som arrangerar mötet, så anmäl dig direkt till dem!

Torsdagen den 12 mars kommer Ädelfors folkhögskola till S:t Göransgatan 82A i Stockholm och informerar om Ädelfors folkhögskolas möjligheter till kortkurser för deltagare med funktionsnedsättning. Kursernas program anpassar vi tillsammans med varje organisation utifrån behov, önskemål , deltagarnas funktionsnedsättning och SPSM:s riktlinjer. Som folkhögskola kan Ädelfors ansöka om internat- och resebidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Den 12 mars berättar vi om kurser, bidragen och Ädelfors folkhögskola. Har du/ni inte möjlighet att komma den dagen; kontakta oss så besöker vi er gärna vid ett annat tillfälle. Vi ser fram emot att träffa er!

Tid: Den 12 mars kl. 17.00-18.30.
Plats:
Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82A, rum 1.
Tider och planering: kl. 17.00-17.30: Kaffe och smörgås, kl. 17.30-18.30: Presentation, frågor och samtal.

Anmäl dig/er senast den 10 mars till Ädelfors folkhögskola (max två pers/organisation): telefon: 0383-571 53 eller e-post peter.soderholm@adelfors.nu

Välkomna!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!