Uppdaterade mötestider!

kane-reinholdtsen-LETdkk7wHQk-unsplash

Nu har vi uppdaterat listan över mötestider för ordförandestämmor och för våra samverkansråd! Fler tider tillkommer för vissa samverkansråd och -grupper, eftersom vi inte har fått alla tider än. Se mötestider!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!