Inför Ordförandestämman 9 mars

Ordförandeklubba på ett block med noteringen 2020

Nu har kallelsen till decenniets första ordförandestämma gått ut! Kallelsen går ut till medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare, samt till styrelsen, valberedningen och revisorerna. Om du inte har fått kallelsen, hör av dig till oss så snart som möjligt!

Stämman hålls måndagen den 9 mars klockan 17.30 – 20.00, med fika från kl. 17.00

OBS! Anmäl dig (och eventuell specialkost) till kansliet: info@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!