Möten förtroendevalda 2020

Mikrofon
Möten för förtroendevalda inom Funktionsrätt Stockholms län hittar du här. Fler möten tillkommer. För närmare information, kontakta respektive handläggare.

Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten
Ordförandestämmor och årsmöte
Styrelsemöten
Presidiemöten
Samverkansråd och grupper
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna
Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO
Framtidens vårdinformationsmiljö FVM
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
Trafikverket
Locum
Kulturförvaltningen
Interna grupper
Arbetsmarknadsgruppen

Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten

Ordförandestämmor och årsmöte

Dessa möten hålls i vår lokal ÅttiotvåAn

Datum Tid Övrig info
9 mar 17.30-20.00 Stämma
18 maj INSTÄLLT INSTÄLLT
28 sep 18.00-21.15 ÅRSMÖTE
30 nov 17.30-20.00 Stämma

Styrelsemöten

OBS! Den 16/9 ersätts styrelsemötet av en personal- och styrelsekonferens.

Datum Tid Övrig info
29 jan 16.30-19.00 Styrelsemöte
26 feb 16.30-19.00 Styrelsemöte
15 apr 16.30-19.00 Styrelsemöte
18 maj 16.30-19.00 Konstituerande
10 jun 16.30-19.00 Styrelsemöte
16 sep Ej klart Konferens
28 okt 16.30-19.00 Styrelsemöte
9 dec 16.30-18.00 Styrelsemöte OBS ny tid!

Presidiemöten

Datum Tid Övrig info
8 jan 10.00-12.00 Presidiemöte
5 feb 10.00-12.00 Presidiemöte
25 mar 10.00-12.00 Presidiemöte
27 maj 10.00-12.00 Presidiemöte
26 aug 10.00-12.00 Presidiemöte
7 okt 10.00-12.00 Presidiemöte
18 nov 10.00-12.00 Presidiemöte

Samverkansråd och grupper

Regionstyrelsen

Datum Förmöte Möte Öv. info
31 jan 13.00-14.00 14.00-16.00
6 mar 13.00-14.00 14.00-16.00
24 apr 13.00-14.00 14.00-16.00
29 maj 13.00-14.00 14.00-16.00

Regionstyrelsens förvaltning

Vi publicerar årets mötesdatum så fort vi får dem!

Datum Förmöte Möte Öv. info

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Datum Förmöte Möte Öv. info
23 jan 12.30-13.00 13.00-15.00

Hjälpmedelsgrupperna

Datum Tid Övrig info

Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO

Datum Förmöte Möte Öv. info
7 maj 8.30-9.00 9.00-11.00
16 sep 9.30-10.00 10.00-12.00
19 nov 8.30-9.00 9.00-11.00

Framtidens vårdinformationsmiljö FVM

Datum Förmöte Möte Öv. info
2 sep 13.00-15.00 Via Teams
20 okt 13.00-15.00 Via Teams
26 nov 13.00-15.00 Via Teams

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Trafikförvaltningen

Datum Tid Övrig info
13 feb 12.00-15.00
23 apr 12.00-15.00
28 maj 12.00-15.00
10 sep 12.00-15.00
12 nov 12.00-15.00
10 dec 12.00-15.00

Resursgrupp Färdtjänst

Datum Tid Övrig info
14 jan 12.00-15.00 Workshop
11 feb 12.00-15.00 Workshop
10 mar 12.00-15.00 Ordinarie
24 mar 12.00-15.00 Workshop
21 apr 12.00-15.00 Workshop
12 maj 12.00-15.00 Workshop
9 jun 12.00-15.00 Ordinarie
18 aug 12.00-15.00 Workshop
15 sep 12.00-15.00 Workshop
23 sep 12.00-15.00 Ordinarie
20 okt 12.00-15.00 Workshop
10 nov 12.00-15.00 Workshop
8 dec 12.00-15.00 Ordinarie
15 dec 12.00-15.00 Workshop

Resursgrupp tillgänglighet Land och Sjö

Datum Tid Övrig info
30 jan 12.00-15.00
7 maj 12.00-15.00
29 sep 12.00-15.00 Nytt datum! (Ersätter 24/9)
2 dec 12.00-15.00 Nytt datum! (Ersätter 3/12)

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

FUT skickar inte ut mötesplanering, de meddelar om mötestider allt eftersom. Nedan de möten som finns inplanerade för närvarande.

Datum Tid Övrig info

Trafikverket

Datum Tid Övrig info
17 mar 13.00-15.00
2 jun 13.00-15.00
27 okt 13.00-15.00

Locum

Datum Tid Övrig info

Kulturförvaltningen

Datum Förmöte Möte Öv. info
6 mar 9.30-10.00 10.00-11.30

Interna grupper

Arbetsmarknadsgruppen

Datum Tid Övrig info
8 sep 9.30-10.30
8 okt 9.30-10.30
10 nov 9.30-11.00