Vad är en funktionsrätt?

"HSO Sedan 2018 heter vi Funktionsrätt Stockholms län. Med ”funktionsrätt” menar vi rätten att fungera i samhällslivet på lika villkor. Det betyder att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. Vi vill komma bort från ordet “handikapp” och den människosyn som ordet numera förknippas med, där handikapp blir en personlig brist eller svaghet och där handikappade är en grupp att tycka synd om – inte en grupp som får vara med och ta plats.

Vi anser att fokus istället måste ligga på att hitta och ta bort (funktions)hinder. I ett samhälle som är anpassat för alla behöver det inte vara ett hinder att ha en funktionsvariation.

Namnbytet ska ses som ett sätt att höja rösten, skapa ny energi och se varje individ som en fullvärdig del av samhället!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!