När isolering blir mainstream

“Nöden är uppfinningarnas moder. I kölvattnet på covid-19 får massvis av anställda uppleva en del av de begränsningar som personer med funktionsnedsättning tvingas hantera varje dag.”

Citatet kommer från PeO Hedvall, forskningsledare på Certec på Lunds Tekniska Högskola, som har arbetat i över tio år med Universell Utformning. Läs den tänkvärda intervjun med PeO på Akademikerförbundets hemsida.

När isolering blir mainstream händer något

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!