Personer över 70 har rätt till sjukresor

Samtransbil och en taxi ute i trafikenVisste du att du som är 70 år eller äldre och behöver besöka hälso- och sjukvården har rätt till sjukresor? Det gäller från och med den 15 april och gäller även dig som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Info om sjukresor på 1177.se

Tänk på att boka om vårdbesöket om du känner dig det minsta lilla krasslig. Du får inte ha misstanke om smitta eller vara konstaterad smittad av covid-19 när du använder sjukresor.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!