Ledarhundens dag

supersöt labradorvalp
Utbildningen börjar tidigt för hugade valpar!

Idag är det ledarhundens dag! Ledarhundar är hundar som dresserats för att hjälpa personer med synnedsättning att ta sig fram. Hundar kan även dresseras för att hjälpa personer med andra funktionsvariationer, då kallas de assistanshundar. De kan till exempel varna inför ett kommande epilepsianfall.

När hunden jobbar har den ett särskilt täcke eller sele. Du ska aldrig störa en hund när den jobbar, eftersom den är som ett hjälpmedel för sin hundförare.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!