Våra representanter: Mirja Eräpuro

Mirja Eräpuro är ordförande i HOBS Stockholm (Hälsa oberoende av storlek) och representerar Funktionsrätt Stockholms län i samverkansrådet med Kulturförvaltningen.

mirja357Varför har du engagerat dig Mirja?

– Engagemang är viktigt för mig. Antingen är man med eller inte. Jag vill se förändring, förbättring och förnyelse baserad på gemensamma erfarenheter och kunskaper det ger synergieffekter.

Vad var intressant rörande digitaliseringen under 2019?

– Vi har antagit den digitala utmaningen och gjort den till en viktig del av vårt intressepolitiska arbete.

Vad har du för tips för den som vill engagera sig?

– Våga gå på möten och aktiviteter, även om du är ensam. Du är behövd och dina erfarenheter samt deltagande är viktigt!

HOBS Stockholms hemsida