Lättläst info om corona

8 sidor
Vi vill tipsa om 8sidor! 8sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Här hittar du bland annat nyheter om coronapandemin.

Det är Myndigheten för tillgängliga medier som ger ut 8sidor.

8sidor: frågor om Corona

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!