Lättläst info om corona

8 sidor
Vi vill tipsa om 8sidor! 8sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Här hittar du bland annat nyheter om coronapandemin.

Det är Myndigheten för tillgängliga medier som ger ut 8sidor.

8sidor: frågor om Corona