Chat om astma på astmadagen

Astma- och allergiförbundets loggaIdag är det Internationella astmadagen! Har du frågor om astma? Då tipsar vi om att Astma- och allergiförbundet har en chat idag (5/5) kl.15!

Christer Janson, professor och överläkare vid lung- och allergikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, svarar på dina frågor och funderingar kring astma.

Astma- och allergiförbundets infosida

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!