Uppskjutet årsmöte 2020

Styrelsens förslag att skjuta upp årsmötet har godkänts. Det innebär att mötet den 18 maj har ställts in. Nytt datum blir den 28 september, förutsatt att läget kring coronapandemin har förbättrats.

Ordförandestämman beslutade per capsulam:

  • att ordförandestämman beslutar att senarelägga Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte från den 18 maj till när det är lämpligt att genomföra det med hänsyn till Corona-pandemin.
  • att preliminärt boka in Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte till den 28 september om det är lämpligt med hänsyn till Corona-pandemin.
Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att medlemmarna är samlade, till exempel vid brådskande ärenden mellan ordinarie möten, eller som nu, för att begränsa smittspridning. Ordföranden lägger fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt. Ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs.

 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!