Våra representanter: Eva Flygare Wallén

eva740

Eva Flygare Wallén är ersättare i Funktionsrätt Stockholms läns styrelse. Hon är utbildad sjuksköterska och disputerad forskare inom medicinsk vetenskap. I dag arbetar Eva som projektledare på Akademiskt primärvårdcentrum. Eva berättar att hon har erfarenhet av olika funktionsvariationer privat och i jobbet.

Varför har du engagerat dig?

– Jag brinner för ett rättvisare samhälle!

Eva berättar att hennes hjärtefråga är att personer med intellektuella funktionsvariationer ska ha samma möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

– Det finns så många exempel på hur ojämlik hälso- och sjukvården är. Det har jag sett i mitt och kollegornas arbete och i forskningen.

Vad var intressant rörande digitaliseringen under 2019?

– Jag tycker att det var bra att Funktionsrätt Stockholms län så tydligt lyfte upp behovet av alternativ för dem som inte kan använda digitala tjänster.

Vad har du för tips till den som vill engagera sig?

– Att det är roligt och att det går att påverka. Som engagerad i intressepolitiskt arbete får jag möjlighet att sprida kunskap som bidrar till att det fattas bättre beslut.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!