Chat på Stroke-dagen

Strokeföreningens logga - en liggande person som reser sig upp

Idag, den andra tisdagen i maj, är det Strokedagen! Stroke-föreningens riksförbund uppmärksammar detta genom att hålla en chat kl. 13-14.

Mer info på strokeforbundet.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!