Våra representanter: Fredrik Sandman

fredrik740

Fredrik Sandman kommer från Afasiföreningen och representerar Funktionsrätt Stockholms län i samverkansrådet med Trafik­förvaltningen och samverkansrådet med Kulturförvaltningen.

Varför engagerade du dig?

– Jag var nyfiken på att arbeta intressepolitiskt och är intresserad av både frå­gor som handlar om kollektivtrafik och kultur.

Vad var intressant rörande digitaliseringen under 2019?

Fredrik berättar att han är en IT-intresse­rad person och inte går hemifrån utan sin smarta telefon. Den gör att Fredrik kan kommunicera med omvärlden på sina villkor.

– På ett av samverkansrådet med Kulturförvaltningens möten fick vi prova VR-teknik som används inom sjukvården och äldreomsorgen. Bland annat fick vi se en film med lemurerna på Skansen, berättar Fredrik. Jag tyckte att det var jättebra idé för personer som inte kan ta sig fysiskt till en plats. Genom att använda VR-teknik kan man resa i tid och rum.

Vad har du för tips till någon som vill engagera sig?

– Mitt bästa tips är att gå på ett möte som handlar om något du är intres­serad av, säger Fredrik. Där får du träffa folk, får information och kan ställa frågor, sedan är det bara att fortsätta!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!