Våra representanter: Lennart Håwestam

Lennart Håwestam håller upp en skylt med texten Jag hjärta rätt vård i rätt tid

Lennart Håwestam är 2:a vice ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Lennart är 73 år, gift och har fyra barn och en liten hund. Lennart är psykolog till yrket och han gick igenom en stroke 1997.

“Jag har hela mitt vuxna liv varit engagerad i styrelsearbete både inom politik, näringsliv, offentlig förvaltning och ideella sektorn. För mig var det naturligt att efter min stroke engagera mig inom funktionshindersrörelsen då jag vill vara med och utveckla och förbättra” berättar han för Funktionsrätt Stockholms län.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!