Info för personal inom LSS-verksamheter

Handtvätt

Forum Carpe har samlat nya instruktionsfilmer om basala hygienrutiner och om skyddsutrustning. Informationen är riktad till verksamheter som ger stöd och service enligt LSS och inom Socialpsykiatri. Till instruktionsfilmerna.