Info för personal inom LSS-verksamheter

Handtvätt

Forum Carpe har samlat nya instruktionsfilmer om basala hygienrutiner och om skyddsutrustning. Informationen är riktad till verksamheter som ger stöd och service enligt LSS och inom Socialpsykiatri. Till instruktionsfilmerna.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!