Corona och ökad diskriminering

Jordglob

Enligt Världshälsoorganisationen slår Coronakrisen extra hårt mot minoritetsgrupper. Flera intresseorganisationer varnar för ökad diskriminering, på grund av coronapandemin. Till exempel har personer med funktionsvariationer nekats akut vård i vissa länder. I andra länder genomför politiker diskriminerande lagar, som inte har med coronapandemin att göra, men som är lättare att komma undan med under krisen, när undantagslagar råder.

Europaportalens artikel om corona och diskriminering

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!