Färdtjänstintyg under coronapandemin

Bilkö

Funktionsrätt Stockholms län skickade i början av pandemin en skrivelse till Trafikförvaltningen i Region Stockholm och även till Trafikförvaltningens samverkansråd. Vi begärde på grund av coronapandemin att färdtjänstintyg och läkarintyg som skulle förnyas skulle förlängas tills pandemin var över.

Nu har Färdtjänsten region Stockholm kommit med besked hur detta problem kan lösas praktiskt. I korthet gäller följande:

  • Vid ansökan om nytt färdtjänstintyg krävs läkarintyg av vårdgivare.
  • Vid förlängning av färdtjänsttillstånd – kontakta färdtjänstutredare i din kommun eller stadsdel.
  • Vid gammalt läkarintyg över 3 månader – kontakta din färdtjänstutredare i kommun eller stadsdel.

Närmare information finns på Färdtjänst region Stockholms hemsida:
https://fardtjansten.sll.se/sv/info/kundservice/om-corona/fragor-och-svar-om-corona/

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!