Flytta in hos oss!

Nya bord i samlingslokalen och porten till kanslierna
Samlingslokalen ÅttiotvåAn ligger i porten intill kontorslokalerna.

Vi söker nu en samboförening till ett rum på Sankt Göransgatan 84, våning 3. Söker din funktionsrätts-/patientförening tillgängliga lokaler centralt, med goda kommunikationer och ett sammanhang med andra föreningar inom funktionsrättsrörelsen? Vi har nu ett ledigt rum som är på 22,9 kvm. Hyran är 142 000 kr per år (2020) till detta tillkommer hyrestillägg för el, städning på ca 22 000 kr/år. Summan för hyrestillägg kan komma att justeras något under året. I hyran ingår tillgång till mötesrummen ÅttiotvåAn på Sankt Göransgatan 82A. När det gäller tillgång till skrivare och internet delar du detta med flera av de funktionsrättsföreningar som sitter på plan 3.

Låter detta intressant? Kontakta Sanna Frost, verksamhetschef, på sanna.frost@funktionsrattstockholmslan.se eller telefon 08 692 03 40.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!