Bristande stöd för personer med NPF

En person sitter ensam på en strand, med ryggen mot kameran
När rätten till sysselsättning och ett socialt liv begränsas är det många som mår dåligt.

Coronapandemin påverkar oss alla, med stora förändringar av vardagen. Krisen slår hårt mot personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För att belysa detta har Riksförbundet Attention utformat en enkät, där de har gjort en undersökning av hälsan bland personer med NPF. Den visar att 4 av 10 mår psykiskt dåligt under Coronapandemin.

Det kan handla om en stängd daglig verksamhet, folkhögskolor med internat, eller korttidsboenden som stänger ner, och de ungdomar med NPF som i vanliga fall har sysselsättning och ett självständigt liv behöver stanna hemma antingen i ensamhet eller hos sin föräldrar, som förväntas avstå från sina arbeten för att de unga vuxna kanske inte klarar att vara ensamma under dagen. Rätten till en sysselsättning och ett socialt liv för målgruppen faller bort. De anhöriga förväntas ta ett stort ansvar.

– Stöd som man tidigare fått från skola, arbetsplatser, BUP eller i form av korttidsboende, boendestöd, assistans, föräldragrupp, praktikplats med mera kan falla bort från en dag till en annan. Ofta med katastrofala konsekvenser för de som drabbats, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet från Attention

Läs rapporten från Attention

Om Attention: Riksförbundet Attention representerar individer och familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som redan innan utbrottet hade det tufft.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!