Våra representanter: Judith Berntsson

Judith BerntssonIdag träffar vi Judith Berntsson, ledamot i Funktionsrätt Stockholms läns styrelse och engagerad i Astma- och Allergiförbundet. Judith, som har en bakgrund inom sjukvården och psykiatrin, berättar att hon har arbetat med utsatta grupper under större delen av sitt yrkesliv. Bland annat ungdomar i missbruk eller inom psykiatrin. Hon har sett en röd tråd i att värna för de svaga. En stark tro på individens rättigheter och rättigheter för alla.

Varför engagerar du dig?
Jag har alltid värnat för de utsatta i samhället. En dag för många år sedan träffade jag Länsföreningen som informerade om astma och allergi i Hågelby, och då insåg jag att dessa frågor kring allergi och astma låg mig varmt om hjärtat. Jag har barn med allergi och astma och ett anhörigperspektiv. Än idag är jag och familjen engagerad i Astma- och Allergiförbundet. Jag har även anhörigperspektiv inom dyslexi, som min äldsta son har, och jag har engagerat mig mycket i hans skolgång.

Vad har du för tips till andra som vill engagera sig?
Alla behövs i rörelsen! Alla kan vara med efter sin egen förmåga. En insats för någon betyder mycket.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!