Extra ändringsbudget

Idag 23 juni 2020 tog riksdagen beslut om extra ändringsbudget om ersättningar till riskgrupper och andra åtgärder (FiU62). Beslutet innebär bland annat att personer som är i riskgrupp och som inte kan arbeta hemifrån kan få ekonomisk ersättning. Även personer som delar hushåll med personer som är i riskgrupper kan ha rätt till smittbärarpeng.

Beslutet innebär att riksdagen sa ja till regeringens förslag till denna ändring. Det är den nionde ändringsbudgeten med anledning av coronaviruset. Ändringsbudgeten omfattar bland annat ersättningar i form av tillfälligt utvidgad rätt till:

  • Rätt till sjukpenning i förebyggande syfte för dem i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån.
  • Rätt till smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp.
  • Rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka.

Mer om ändringsbeslutet

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!