Våra representanter: Bernd Priemer

Bernd PriemerVarför har du engagerat dig?
Har arbetat som som lärare i 43 år och större delen därav som speciallärare och specialpedagog. En stor del med elever med olika funktionshinder och även med vuxna hörselskadade invandrarelever. Även lång erfarenhet som ledare/funktionär med funktionshindrade inom idrottsrörelsen.

Vad har du för tips till andra som vill engagera sig?
Att dela med sig av den erfarenhet man samlat på sig under åren och att därmed kunna förbättra livskvaliteten för personer med funktionshinder.