Våra representanter: Bernd Priemer

Bernd PriemerVarför har du engagerat dig?
Har arbetat som som lärare i 43 år och större delen därav som speciallärare och specialpedagog. En stor del med elever med olika funktionshinder och även med vuxna hörselskadade invandrarelever. Även lång erfarenhet som ledare/funktionär med funktionshindrade inom idrottsrörelsen.

Vad har du för tips till andra som vill engagera sig?
Att dela med sig av den erfarenhet man samlat på sig under åren och att därmed kunna förbättra livskvaliteten för personer med funktionshinder.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!