Hur ställer föreningarna om?

flera personer i möte, i varsin ruta på en bildskärm

Funktionsrätt Stockholms län har 44 medlemsföreningar. Vi har frågat dem hur de har ställt om sin verksamhet under coronapandemin. Här kommer uppdatering från Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholm.

Hur har ni ställt om er verksamhet?
Vi har föreläsningar och möten digitalt. Använder oss utav en digital plattform även för samtalsgrupper. Vi har utökat telefontider och är alltid tillgängliga. Vi var tidigt ute med att förmedla informationen om Covid-19 via WHO, FHM, Region Stockholm, etc. Tillsammans med en psykoterapeut genomförde vi ett digitalt möte för våra stödpersoner om hur man möter oroliga medlemmar just nu, fler tillfällen är inplanerade. Vi har haft ett par utbildningstillfällen för andra bröstcancerföreningar om hur man kan använda sig av digitala verktyg för att finnas där för medlemmarna.

Hur ser en arbetsdag ut för kansliet?
Vi börjar med ett zoom-möte för kanslipersonalen och planerar för de 2-3 närmaste dagarna. Vi tar upp extraordinära mail/ samtal med medlemmarna. Svarar på telefonsamtal, svarar på mail, etc.

Har  ni behövt ställa in aktiviteter?
Ja, vi har ställt in aktiviteter där den fysiska närheten krävdes, bland annat chokladprovning, matlagning, och vissa friskvårdsaktiviteter, som till exempel varmvattengymnastik. Vissa aktiviteter såsom samarbete med Friskis och Svettis kunde genomföras utomhus.

Har ni haft årsmöte och hur gick det till?
Ja, vi genomförde årsmötet via e-post, alternativt med post för de som inte har e-post.

Vilka frågor får ni från medlemmarna nu? 
Är jag i riskzonen med kronisk cancer, i riskzonen med viktuppgång på grund av cancerbehandlingar? Ska jag gå på behandlingar till sjukhus? Ska jag fortsätta med behandlingar trots Covid-19? Jag vill ha min närstående med till läkare, varför får jag inte det? Jag behöver rehabilitering… Jag är 70+, vad händer med mig om jag behöver vård?Många av våra medlemmar har ett stort behov av att prata med någon som lyssnar och ventilera sin oro utan att behöva få svaren.

Med tanke på den pågående Coronapandemin, driver ni några särskilda intressepolitiska frågor?
Vi är oroliga för strålningskapaciteten i Region Stockholm samt leveranser av cytostatika till mottagningar. Vi är oroliga över att personalen inte testas för Covid-19 men vi driver inga särskilda frågor just nu.

Vad är den viktigaste lärdomen kring denna period av att ställa om sitt arbets- och föreningsliv?
Alla vi saknar de fysiska kontakter, digitala kontakter ersätter inte alla möten. Sjukvården fungerar bättre när de får bestämma själva. Bröstcancerföreningen Amazona har otroligt bra samarbete och dialog med Bröstcancercentra och vi känner oss välinformerade om situationen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!