Vi ställer om: FSDB

fsdb-loggan

Vi har frågat Funktionsrätt Stockholms läns 44 medlemsföreningar hur de har ställt om sin verksamhet under coronapandemin. Hur funkar omställningen för dövblinda? Idag rapporterar vi från FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län).

Hur har ni ställt om er verksamhet?
Vår verksamhet har påverkats oerhört då våra medlemmar har den dubbla funktionsnedsättningen dövblindhet. Majoriteten är beroende av ledsagning och/eller tolkar för att kunna kommunicera. Det gör att hur vi än ställer om vår verksamhet så kan många ändå inte delta då de i så fall måste släppa in ledsagare/tolkar i sitt hem eller ha ledsagare/tolkar med sig på någon aktivitet. Det innebär mycket fysisk kontakt som är omöjligt att undvika. Många medlemmar tillhör riskgrupper eller är 70+ så de kan inte och vill inte släppa in andra i sin bostad. Ledsagare och tolkar arbetar i hela regionen och åker kommunalt till de olika uppdragen så det finns ingen garanti att de inte bär på smitta.

Vi försöker ändå erbjuda verksamhet digitalt samt utomhus. Vi har haft två digitala träffar med de medlemmar som är helt dövblinda som var väldigt uppskattade och det kommer vi att fortsätta med varannan vecka. Vi har haft bingo på distans och där var två medlemmar med även fysiskt i vår verksamhetslokal då den ena bor i grannfastigheten och den andra har svårt med tekniken och ville hellre delta på plats. Även det var oerhört uppskattat och det ska vi fortsätta med. Vi ska även arrangera Quiz på distans.

Vi har en grupp som haft gummibandsträning under våren. Gruppen hade 2 pass kvar när pandemin slog till. Vi genomför dessa två pass utomhus nu i stället.

Vi arrangerar vandringar, en i maj och en i juni.

Vi har en rekreationsvecka på Almåsa Havshotell inbokat i slutet av juli och så som det ser ut i dagsläget kommer det att genomföras.

Vi arbetar med medlemsverksamheten för hösten men mycket är oklart hur det ser ut då och många arrangörer har stängt eller känner en ovisshet hur hösten blir så det är svårt att planera något i dagsläget.

Styrelsen har sammanträtt två gånger via e post och varje möte har tagit ca 10 timmar att genomföra. Vi har styrelseledamöter som läser på punktskrift och det tar extra lång tid.

Medlemmar kan kontakta oss på olika sätt om de vill prata bort en stund eller har frågor. Vi erbjuder kontakt via e post, telefon, sms, videosamtal via FaceTime eller Skype samt Bildtelefon.

Hur ser en arbetsdag ut för kansliet?
Alla på kansliet (3 anställda) arbetar hemifrån på distans. Vi åker in en till två gånger i veckan till vårt kansli/verksamhetslokal. Två anställda har dövblindhet så de åker färdtjänst. Tredje (jag) cyklar.

Har ni haft årsmöte och hur gick det till?
Nej. Årsmötet var planerat till 18 april men det fick skjutas fram till 13 juni. Inte det heller kommer att vara möjligt att genomföra. Som tidigare beskrivit behöver våra medlemmar ledsagning samt tolkar för att kunna kommunicera. Årsmöte digitalt är inte möjligt att genomföra då alla inte har kunskap om tekniken samt ändå är beroende av tolkar. Vi kan inte träffas fysiskt heller då vi inte kommer att kunna hålla oss under 50 personersgränsen. Är det till exempel 20-25 anmälda medlemmar blir det dubbla antalet tolkar då många medlemmar måste ha två tolkar. Enligt reglerna måste det vara två tolkar om ett tolkuppdrag är mer än en halvtimme. Nu är årsmötet framflyttat till 29 augusti och vi kommer att erbjuda möjligheten att poströsta om man inte har möjlighet att delta fysiskt. Just nu pågår arbetet med att se hur vi ska göra rent praktiskt.

Vilka frågor får ni från medlemmarna nu?
I början av pandemin var det mycket frågor kring Covid 19 då det saknades information riktat till vår målgrupp dvs på teckenspråk och med textning. Nu idag är det mest frågor kring hur vår verksamhet ska se ut i höst och när vi kan öppna upp igen.

Med tanke på den pågående Coronapandemin, driver ni några särskilda intressepolitiska frågor?
Att bedriva intressepolitiskt arbete kring våra frågor i dagsläget är mycket svårt då hela regionen har Covid 19 som högsta prioritet. Det är vi medvetna om och har förståelse för. När pandemin bröt ut och Regionen började med sina presskonferenser var de inte teckenspråkstolkade eller textade i början. Vi, tillsammans med andra föreningar, agerade och skrev en skrivelse tillsammans och skickade samt hade täta kontakter med deras kommunikationsansvarige. Nu är presskonferenserna tolkade och textade. I skrivelsen tog vi även upp oron kring kommunikation inom vården då personal har munskydd och man då inte kan avläsa vad som sägs och måste kommunicera via papper och penna. Men om man är väldigt sjuk är det orimligt att kommunikation ska ske via papper och penna.

I övrigt pågår det intressepolitiska arbetet ändå där vi tex har brukarråd på distans. Vi ska ha ett brukarråd med Tolkcentralen i morgon 12 maj via Teams.

Vad är den viktigaste lärdomen kring denna period av att ställa om sitt arbetsliv/föreningsliv/samhällsliv?
Lärdomen för regionen är att de måste vara mycket mer förberedda än de varit när det gäller att tillgängliggöra information till regionens alla invånare. Där har det varit stora brister på många områden. Samt att det klart och tydligt visat på en stor okunskap i att medlemmarna behöver tolkar till exempelvis läkarbesök eller sjukvård. Sjukvården har ingen förståelse för detta utan har tyckt att papper och penna ska fungera bra. Men teckenspråket är ett eget språk och det är orimligt att ta för givet att man kan kommunicera på ett väldigt torftigt sätt som papper och penna. En stor fara är att patientsäkerheten äventyras och kan sätta patientens liv i fara om kommunikationen inte fungerar.

För föreningens del har den stora utmaningen bestått av att kunna ställa om verksamheten till digitalt som inte fungerar för alla medlemmar av flera skäl. Alla har inte den utrustning som krävs, en del har utrustning som de fått som hjälpmedel men har inte fått tillräckligt med utbildning av regionen i handhavande av dessa. På grund av pandemin är de isolerade hemma och är ännu mer utsatta än andra personer med funktionsnedsättningar. FSDB har under många år haft dialog med regionen om medlemmars stora behov av tillgång, utbildning samt support av kommunikationstekniska hjälpmedel då detta inte fungerar idag. De hamnar mellan stolarna mellan Syncentralen, KommSyn/Hjälpmedel Stockholm samt Alternativ Telefoni vars samverkan emellan inte fungerat och fungerar fortfarande inte. Nu i dessa tider ser vi hur hårt detta slår mot våra medlemmar. De kan inte ta del av nyhetsflödet och har mycket svårt att hänga med i vad som händer i världen och här i Sverige.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!