Våra representanter: Kristina Törnblom

ktVeckans funktionsrättsbärare är Kristina Törnblom från Funktionsrätt Stockholms läns styrelse. Kristina är engagerad i Neuro Stockholms län och har en bakgrund inom läkemedelsindustrin. Genom arbetslivet har hon varit fackligt engagerad och ser en stor vinst i att tillhöra ett större sammanhang när det gäller påverkansarbete.

Varför engagerar du dig? Jag började när jag blev anhörig. Min man fick en Stroke vid 45 år 1987. Han blev långsam i tanke och handling samt något fysiskt funktionshindrad. Han behövde hjälp med att föra sin talan. Och jag är som person lätt engagerad och drivs av ett rättvisetänkande samt är väldigt lösningsbenägen.

Vad har du för tips till någon som vill engagera sig? Jag gör det för det är kul och givande. Efter jag gick i pension fick jag en ”andra våg” i mitt engagemang. Jag är rastlös och har mer tid nu när barnen är stora och då vill jag göra något av den tiden. Jag engagerar mig i funktionsrättsrörelsen för det är lärorikt att vidga sina vyer och se livet från andras perspektiv. Genom engagemanget får jag både nya vänner och en bra känsla i hjärtat och magen.

 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!