Vad är handen?

Färgglad hand med fingrarna utsträckta

Funktionsrätt Stockholms län använder en illustration av en hand för att symbolisera de fem vanligaste grupperna inom funktionsrättsrörelsen:

  • rörlighet
  • syn
  • hörsel
  • känslighet för vissa ämnen och miljöer
  • bearbeta, förmedla och tolka information

 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!