Vi ställer om: Länsföreningen HjärtLung Stockholm

Länsföreningen HjärtLung Stockholm är sist ut i vår serie om hur våra medlemsföreningar ställer om verksamheten under coronapandemin.

Hur har ni ställt om er verksamhet?
Alla våra vanliga motion- och andra aktiviteter är inställda för närvarande. En del av våra lokalföreningar har ordnat utomhusgymnastik, vandringar och fikaträffar. Mötena i läns-och lokalföreningarna sker digitalt, via Zoom, Teams samt telefonkonferens. Vi försöker uppmuntra våra medlemmar att delta i Riksförbundet HjärtLungs Digigympa.

Hur ser en arbetsdag ut för kansliet?
Våra två medarbetare på kansliet arbetar hemifrån och har digitala möten med ordförande via Teams.

Har ni haft årsmöte och hur gick det till?
Vi har ännu inte haft årsmöte och diskussioner hur vi kan genomföra det pågår just nu.

Vilka frågor får ni från medlemmarna nu?
De är bland annat oroliga för att använda kommunala färdmedel.

Med tanke på den pågående Coronapandemin, driver ni några särskilda intressepolitiska frågor?
Vi har tankar på att driva frågor kring digital ojämställdhet. Många KOL-patienter får nu sina ordinarie läkarbesök inställda men är inte tillräckligt mogna digitalt för att ha sina läkarbesök den vägen. Risken är att de faller mellan stolarna.

Vad är den viktigaste lärdomen kring denna period av att ställa om sitt arbetsliv/föreningsliv/samhällsliv?
Vi måste hjälpa våra äldre med att få en högre kompetens när det gäller digitala verktyg och sannolika ordna kompetensutbildningar kring detta.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!