Inbjudan: Rättighetsarbete i praktiken

ledord

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med funktionsrättigheter i din förening? Ta då chansen att anmäla dig till vår seminarieserie i det digitala mötesrummet. Vi börjar med en introduktion den 14 september, därefter fördjupar oss i ämnena normkritik, universell utformning, rättighetsbärare och samverkande normer. Vi diskuterar hur vi kan använda oss av begreppen i vår intressepolitiska verktygslåda.

14 september om normkritik med Anna Bergholtz
24 september om universell utformning med P-O Hedvall
5 oktober om rättighetsbärare och skyldighetsbärare med Annika Jyrwall Åkerberg
12 oktober om samverkande normer med Christine Bylund

Tid och plats

Tid: alla föreläsningar börjar klockan 18.00 och avslutas klockan 19.00. Välkommen att mingla och testa tekniken från och med klockan 17.45.

Plats: det digitala mötesrummet via Microsoft Teams. Föreläsningarna är fristående, du behöver därför anmäla dig till varje tillfälle.

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv, föranmäl gärna.
Dokumentering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Föreläsare

Anna Bergholtz är journalisten och föreläsaren som brinner för mångfald och inkludering. I sommar har hon varit aktuell som programledare för Funk i P1. Anna har egen erfarenhet av att bryta funktionalitetsnormen som reumatiker och blind. Vill du veta mer om Anna och läsa hennes blogg gå in här: www.annabergholtz.se. Lyssna på Annas podcast: www.imorkretmed.se.

Per-Olof Hedvall leder forskningsavdelningen Certec vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. Han forskar om tillgänglighet, delaktighet och universell utformning med särskilt intresse för samspelet mellan människor och teknik.

Per-Olof verkar i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och förespråkar fokus på levda perspektiv och det människan vill göra.

Annika Jyrwall Åkerberg är författare, konsult och ledande jurist med fokus på människor med funktionsnedsättning. Hon har mottagit Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter.

Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Ubemjen universitähta (Umeå universitet) och forskar om funktionalitet, makt, sexualitet och relationer. Hon har också varit verksam som utredare och metodutvecklare på STIL och undersökt livsvillkoren för de som fått nedragningar av stöd och serviceinsatser enligt LSS.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!