Vi ställer om: HOBS

Vi har frågat Funktionsrätt Stockholms läns 44 medlemsföreningar hur de har ställt om sin verksamhet under coronapandemin. Idag berättar HOBS Stockholms län.

Hur har ni ställt om er verksamhet?
Vi arbetar hemifrån i möjligaste mån. Vi åker till kontoret en gång/vecka för att kolla post med mera.

Hur ser en arbetsdag ut för kansliet?
Planering, läsa och svara på mail, lite ekonomi samt telefonsamtal.

Har ni behövt ställa in aktiviteter? Har ni förändrat era aktiviteter för medlemmar?
Ja, tyvärr har vi fått ställa in alla de aktiviteterna vi hade planerat, såsom Stockholmsloppis för stora storlekar, föreläsningar, samt yoga. Vi har planerat in yoga och loppis i höst men vi får avvakta och se vad Folkhälsomyndigheten kommer med för riktlinjer.

Har ni haft årsmöte och hur gick det till?
Vi hade vårat årsmöte i slutet på februari, då Corona inte hade fått fäste. Därför kunde vi genomföra årsmötet på vanligt vis.

Vilka frågor får ni från medlemmarna nu?
Vi har inte fått så många frågor.

Med tanke på den pågående Coronapandemin, driver ni några särskilda intressepolitiska frågor?
Då man la till BMI 40 som en riskfaktor, tog vi snabbt kontakt med Akademiskt Specialistcentrum och Överviktsenheten. Vi hade möte och försökte få fram mer information kring riskfaktorn. Dessvärre är det svårt för alla då detta virus är så okänt. Vi fortsätter att jobba med detta och håller oss uppdaterade.

Vad är den viktigaste lärdomen kring denna period av att ställa om sitt föreningsliv?
Att det gått att ställa om till digitala möten så enkelt och snabbt. Världen kommer vara väldigt annorlunda efter denna pandemi. Många fler möten kommer att hållas digitalt. En medmänsklighet, omtanke och hjälpsamhet, som i vår stressade värld tyvärr försvunnit till viss del, har vuxit fram.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!