Vem är P-O Hedvall?

PO Hedvall

Snart är det dags för den andra föreläsningen i vår seminarieserie Rättighetsarbete i praktiken! Den 24 september håller Per-Olof Hedvall ett digitalt seminarium om Universell Utformning för våra medlemmar!

Per-Olof Hedvall leder forskningsavdelningen Certec vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. Han forskar om tillgänglighet, delaktighet och universell utformning med särskilt intresse för samspelet mellan människor och teknik. Per-Olof verkar i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och förespråkar fokus på levda perspektiv och det människan vill göra.