Vem är P-O Hedvall?

PO Hedvall

Snart är det dags för den andra föreläsningen i vår seminarieserie Rättighetsarbete i praktiken! Den 24 september håller Per-Olof Hedvall ett digitalt seminarium om Universell Utformning för våra medlemmar!

Per-Olof Hedvall leder forskningsavdelningen Certec vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. Han forskar om tillgänglighet, delaktighet och universell utformning med särskilt intresse för samspelet mellan människor och teknik. Per-Olof verkar i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och förespråkar fokus på levda perspektiv och det människan vill göra.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!