FKB presenteras för FVM!

FVM gör tummen upp för FKB

Funktionsrätt Stockholms län har introducerat begreppet FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, i denna samverkan. Vi har regelbundna möten med FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö, där vi får träffa de som designar och utformar de digitala tjänsterna som Regions Stockholms innevånare använder i sin kontakt med sjukvården. Vi har en kontinuerlig dialog med FVM med 4 möten per år. Samverkan sker digitalt under 2020 enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

På höstens möte (20 oktober) pratade vi bland annat om att optimera tjänsten Alltid Öppet. En annan punkt var Vision E-hälsa 2025: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

För att uppnå e-hälsa bör en FKB inkorporeras tidigt i projektet, detta har vi föreslagit till FVM, Patient och närståenderådet. Mötet slutade med att Funktionsrätt Stockholms län blev inbjudna att presentera FKB som verktyg på Resursguppens möte i november. Vi vill att detta verktyg ska hjälpa regionens beslutsfattare att göra rätt från början så vi samskapa ett samhälle tillgängligt för alla.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!