Väderskydd med vågigt tak

Väderskydd för Region Stockholm

Funktionsrätt Stockholms län har varit med och haft synpunkter på tävlingsbidragen till Region Stockholms nya väderskydd. Firman Krook och Tjäder vann med bidraget ”Dag och Natt”. Väderskyddet kommer att bli ett signum för Region Stockholm då detta väderskydd är unikt. Väderskyddet ska ge en ”förväntan på resan” och är ett konstverk i sig enligt vinnarna.

Funktionsrätt Stockholms län har korrigerat det ursprungliga förslaget genom att påpeka att avrinningen från modulen ska ske så att smältvatten inte fryser och bildar isfläckar framför väderskyddet utan avrinning sker på baksidan av väderskyddet. En stor justering gjordes i väderskyddets belysningsanordning, där det ursprungliga förslaget kunde innebära en säkerhetsrisk för resenärerna. Detta är nu åtgärdat efter påpekanden av Funktionsrätt Stockholms län.