Väderskydd för Region Stockholm

Väderskydd med vågigt tak

Funktionsrätt Stockholms län har varit med och haft synpunkter på tävlingsbidragen till Region Stockholms nya väderskydd. Firman Krook och Tjäder vann med bidraget ”Dag och Natt”. Väderskyddet kommer att bli ett signum för Region Stockholm då detta väderskydd är unikt. Väderskyddet ska ge en ”förväntan på resan” och är ett konstverk i sig enligt vinnarna.

Funktionsrätt Stockholms län har korrigerat det ursprungliga förslaget genom att påpeka att avrinningen från modulen ska ske så att smältvatten inte fryser och bildar isfläckar framför väderskyddet utan avrinning sker på baksidan av väderskyddet. En stor justering gjordes i väderskyddets belysningsanordning, där det ursprungliga förslaget kunde innebära en säkerhetsrisk för resenärerna. Detta är nu åtgärdat efter påpekanden av Funktionsrätt Stockholms län.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!