Vi presenterar FKB för oppositionen

Vi presenterar FKB för oppositionen

Funktionsrätt Stockholms län medverkar på Town Hall Meeting med regionpolitikerna 2 februari. Där kommer vi att göra ett inledande anförande om Funktionsrättigheter. Vi kommer berätta om att vi just nu arbetar med att ta fram ett nytt verktyg som ska säkerställa att mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer inte kränks: Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, som förkortas FKB. Det ska hjälpa regionen att göra rätt från början.

i panelen sitter
Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd
Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd
Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd
Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd
vi är där och berättar vad vi tycker!

Eventet är online och öppet för alla. Du kan anmäla dig här.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!