Pilotprojektet “Lätt att hitta rätt”

En karta över en sjukhusinteriör.

Bakgrunden till projektet är att Locum fick signaler om att det upplevdes som svårt att hitta på sjukhusen i Region Stockholm. ”Lätt att hitta rätt” är ett projekt som ska ta fram ett digitalt vägvisningsverktyg som ska underlätta för patienter, besökare och personal att hitta rätt inne på sjukhusen. Syftet är att minska försenade eller uteblivna läkarbesök, vilka medför stora kostnader för vården och skattebetalarna.

Locum genomförde en innovationssprint hösten 2019 där problemet analyserades. Sprinten landade i en digital lösning, en mobilapp som skannar av en QR-kod som ligger i kallelsen till vårdbesöket. Genom att läsa in QR-koden får besökaren upp information om hur hen hittar inne på sjukhusen. Projektet ska testas och utvärderas. Målet att ha en färdigutvecklad produkt innan sommaren 2021.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!