Klarspråk med Inera

En person som arbetar vid en dator

Funktionsrätt Stockholms läns samverkan med Inera handlar om att anpassa Region Stockholms digitala tjänster så att de är tillgängliga. Inera äger och utvecklar till exempel 1177 och Journal via nätet.

På årets första samverkansmöte diskuterade vi olika typer av användare och kom med synpunkter på den digitala tillgängligheten. Vi lyfte synpunkten om 1177:s språk, och lyfte vikten av att använda klarspråk för att uppnå digital tillgänglighet och nå alla mottagare. Inera berättade att de har öppnat upp en tjänst för att få tillgänglighetsredogörelser från användarna.

Även 1177 är nyfikna på att reda på användarupplevelser och förbättra sina tjänster. De har skapat en flik för tillgänglighetsredogörelser. Passa på att tycka till om den digitala tillgängligheten på 1177, knappa in dina synpunkter i icke inloggat läge – under fliken om oss finns en flik som heter tillgänglighet – lämna en tillgänglighetsredogörelse.

Funktionsrätt Stockholms läns samverkan med Inera har inte skett under 2020 på grund av rådande covidpandemi. Ineras personal genomförde insiktsutbildning med oss i februari 2020 och det var en mycket uppskattad utbildning hos dem. Inera vill utveckla samarbetet och kommer utöka sina insiktsutbildningar 2021. Syftet med utbildningarna är att öka kunskaperna om hur digitala tjänster ska bli tillgängliga för alla oavsett funktionsvariation.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!