Bussar ersätter avstängd Saltsjöbana

En röd buss och en blåbuss

I vår och fram till vintern 2022 kommer Saltsjöbanan vara avstängd och ersättas med busstrafik. Stationerna Fisksätra och Tattby kommer att göras om till mötesstationer med dubbelspår så att trafiken underlättas. Det kommer också att innebära ökad turtäthet. Tunnelbanevagnar byggs om för att kunna användas på Saltsjöbanan. Detaljplanerna för stationerna ska göras under våren. Även renovering av Danviksbron är inplanerad.

Mer om Saltsjöbanan under 2021

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!