TElefon som visar Järvaveckans flagga

Förändringar kring Järvaveckan

Arrangörerna bakom Järvaveckan, stiftelsen The Global Village, har meddelat att Järvaveckan 2021 kommer att genomföras digitalt som Järva Play, en femdagars livesändning på temat ”rösträtten 100 år”.

Funktionsrätt Stockholms läns styrelse har beslutat att vi ska ta detta tillfälle att delta som samarbetsorgan och skapa debatt kring övergripande frågor. Vi vill till exempel problematisera temat med rösträtten 100 år, genom att berätta vilka som exkluderats från demokratin på grund av funktionsvariation.

Vi kommer alltså inte att ha föreningarna representerade direkt i år. Detta är på grund av att plattformen Järva Play inte är tillgänglighetsanpassad och vi inte kan erbjuda föreningarna att delta, då alla inte har möjlighet. Vi kommer att få använda materialet vi är med i, så vi kan tillgängliggöra det i efterhand.

De föreningar som redan har anmält sitt deltagande i Järvaveckan 2021 kommer få separat information.