Välkommen på FKB-workshop!

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

Den 15 februari höll vi en kick-off för arbetet med vårt nya verktyg FKB – Funktionsrättskonsekvensbeskrivning. I dessa två fristående delar går vi in djupare på hur FKB kan användas i det intressepolitiska arbetet.   

En FKB har som syfte att hjälpa beslutsfattare att göra rätt från början och säkerställa funktionsrättigheter i sina beslutsprocesser. Stockholm ska vara ett samhälle för alla!

Välkommen att anmäla dig till ett av eller båda tillfällena! (Bocka för det eller de workshops du vill anmäla dig till.)

OBS! Möteslänken skickar vi ut till den e-postadress du anger i anmälan! Länken skickas ut närmare mötets början.

Workshop 1: Kollektivtrafik och regional utveckling

Datum: den 1 mars, kl. 18-19
Plats: det digitala mötesrummet Teams.
Anmälan senast den 25 feb

Workshop 2: Hälso- och sjukvård och kultur

Datum: den 18 mars, kl. 18-19
Plats: det digitala mötesrummet Teams.
Anmälan senast den 16 mar

Eventuell tolk ordnar du själv.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!