Sällsynta dagen 28 februari

Vi stödjer sällsynta dagen 28 februari!

På söndag, den 28 februari, är det Sällsynta dagen. Det finns mer än 7 000 sällsynta diagnoser och ungefär en halv miljon svenskar lever med ett sällsynt hälsotillstånd.

Mer info från Sällsynta diagnoser

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!