FKB testas på kollektivtrafik och Regional utveckling

Digitalt möte, flera personer vinkar.

Den 1 mars samlade Funktionsrätt Stockholms län engagerade förtroendevalda till en workshop. Denna gång var uppgiften att testa Funktionsrättskonsekvensbeskrivningen (FKB) för att användas på kollektivtrafik och i Regional utveckling i Region Stockholm. FKB handlar om mänskliga rättigheter och att tänka efter före när Region Stockholm planerar sin verksamhet, för att ta med funktionsrättsperspektivet i alla beslut.

Synpunkter kom på den framtida kollektivtrafiken, som innebär att resenärerna förväntas möta de digitala kraven i sitt resande. Många med olika funktionsnedsättningar har inte möjlighet att hantera Bank-ID, Smartphone och att kunna tyda digital information i bland annat en app. Detta leder till att en stor grupp blir exkluderade från att kunna resa och planera sin resa, något som utgör en diskriminering.

Intrycksmiljön i kollektivtrafiken kan få en störande effekt. Även konsten i kollektivtrafiken kan utgöra ett hinder för att orientera sig och ta till sig information. Vi tycker det är viktigt med förhandsinformation om till exempel hissar som är ur funktion.

I Regional utveckling belystes svårigheter i att kunna planera sin resa mellan olika trafikslag. Det planeras till exempel bostäder på nuvarande parkeringsplatser i anslutning till pendeltåg. Det innebär att många inte kan byta färdsätt från bil till pendeltåg på ett smidigt sätt.

I många städer i Europa finns det bra tillgång på toaletter vid stationer. Här i Region Stockholm är tillgången på toaletter bristfällig. Detta gör det svårt att planera sitt resande för många.

Fler workshops med FKB som tema kommer snart.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!