Digitalt möte, flera personer vinkar.

FKB testas på kollektivtrafik och Regional utveckling

Den 1 mars samlade Funktionsrätt Stockholms län engagerade förtroendevalda till en workshop. Denna gång var uppgiften att testa Funktionsrättskonsekvensbeskrivningen (FKB) för att användas på kollektivtrafik och i Regional utveckling i Region Stockholm. FKB handlar om mänskliga rättigheter och att tänka efter före när Region Stockholm planerar sin verksamhet, för att ta med funktionsrättsperspektivet i alla beslut.

Synpunkter kom på den framtida kollektivtrafiken, som innebär att resenärerna förväntas möta de digitala kraven i sitt resande. Många med olika funktionsnedsättningar har inte möjlighet att hantera Bank-ID, Smartphone och att kunna tyda digital information i bland annat en app. Detta leder till att en stor grupp blir exkluderade från att kunna resa och planera sin resa, något som utgör en diskriminering.

Intrycksmiljön i kollektivtrafiken kan få en störande effekt. Även konsten i kollektivtrafiken kan utgöra ett hinder för att orientera sig och ta till sig information. Vi tycker det är viktigt med förhandsinformation om till exempel hissar som är ur funktion.

I Regional utveckling belystes svårigheter i att kunna planera sin resa mellan olika trafikslag. Det planeras till exempel bostäder på nuvarande parkeringsplatser i anslutning till pendeltåg. Det innebär att många inte kan byta färdsätt från bil till pendeltåg på ett smidigt sätt.

I många städer i Europa finns det bra tillgång på toaletter vid stationer. Här i Region Stockholm är tillgången på toaletter bristfällig. Detta gör det svårt att planera sitt resande för många.

Fler workshops med FKB som tema kommer snart.